ANBI

Via een officiële brief van de belastingdienst, gedateerd 25 april 2017, heeft Stichting MaGe de ANBI-status gekregen. Vanaf nu mogen we dan ook het ANBI-logo melden op onze website en alle correspondentie.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet Stichting MaGe voldoen aan de volgende voorwaarden, zoals onder andere:

  • Geen winstoogmerk.
  • Personen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Een actueel beleidsplan.
  • Redelijke verhouding kosten en uitgaven.
  • Voldoen aan de administratieve verplichtingen.
  • Bepaalde gegevens publiceren op de eigen website.

Wij vinden het een toegevoegde waarde, vanaf nu ANBI te zijn. Niet onbelangrijk: een gift aan een ANBI-instelling kunt u bij uw belastingaangifte aftrekken.

Omdat we ANBI zijn (Algemeen Nut Beoogde Instelling) moeten we voldoen aan een aantal spelregels zoals hierboven omschreven. 

Hiervoor moeten we een standaard formulier invullen. Hieronder vind je een link naar het recente formulier.

Publicatieplicht 2023 ANBI