Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Maatschappelijke Hulp Gennep (MaGe)

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting.

In de Statuten van Stichting MaGe staat:

Stichting MaGe heeft als doel

  • Het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor mensen uit de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid; deze groep mensen hierna ook te noemen: de doelgroep
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van activiteiten die inkomsten genereren en het werven van sponsors en subsidies
  • Het organiseren van activiteiten voor de doelgroep;
  • Het creëren van kortingen en speciale acties voor de doelgroep bij bedrijven en andere instellingen

Het meest concrete doel voor 2017 en volgende jaren is het exploiteren van een kringloopcentrum.

Vanaf 3 februari 2017  is daartoe geopend: Kringloop MaGe aan de Groote Heeze in Heijen. Hier kan iedereen terecht voor leuke herbruikbare huisraad, boeken, kleding en meer tegen een lage prijs. Met de opbrengst van de kringloop gaat Stichting MaGe speciale dingen doen voor de minima in de gemeente Gennep. Ga voor meer informatie naar de website van de kringloop: www.kringloopmage.nl.

Kringloop staat voor het geven van een 2e kans aan spullen die in principe nog goed zijn en ook een 2e kans verdienen. Denk hierbij aan huisraad, elektrische apparatuur, curiosa, kleding, schoenen, tassen, enz. enz. Is een 2e kans toch niet mogelijk, dan wordt het op een verantwoorde manier gedemonteerd en afgevoerd. De gedachte van recycling wordt door ons volledig onderschreven en is duidelijk een richtinggevend motief voor onze inspanningen.

Beloningen voor bestuursleden

Vanuit genoemd uitgangspunt ontvangen bestuursleden statutair geen vergoeding.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur, de medewerkers (2 in totaal) en de vrijwilligers.