Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Maatschappelijke Hulp Gennep (MaGe)

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting.

In de Statuten van Stichting MaGe staat:

Stichting MaGe heeft als doel

  • Het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor mensen uit de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid; deze groep mensen hierna ook te noemen: de doelgroep
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De activiteiten van Stichting Maatschappelijke Hulp Gennep bestaan voornamelijk uit:
– het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor mensen uit de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimalbeied.
– Het te koop aanbieden van gebruikte goederen die een tweede leven waard zijn en het ophalen van dit soort spullen bij mensen die er geen gebruik meer van maken. Het verminderen van de afvalstroom door maximale recycling. Het aanbieden van werkervaringsplaatsen voor mensen die teruggeleid worden naar de arbeidsmarkt. De opbrengsten worden gebruikt voor de primaie doelgroep van de stichting.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Groote Heeze 34a in Heijen.

Het exploiteren van de kringloopwinkel genereert inkomsten waarmee:
– de stichting jaarlijks tegoedbonnen geeft aan de doelgroep. In verband met de wet op de privacy vindt verzending plaats door de gemeente;
– de stichting noodpakketten bekostigt. Deze bevatten de eerste levensbehoeften (levensmiddelen);
– de stichting het Hulpfonds beheert. Hierop kan een beroep worden gedaan door de doelgroep;
– de stichting zorgt voor een fijne werkplek voor vrijwilligers die al dan niet door maatschappelijke instanties aangedragen.

Beloningen voor bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur, de medewerkers (2 in totaal) en de vrijwilligers. Totaal 23 personen. (stand 2023)