Organisaties

Een aanvraag indienen kan alleen via één van onderstaande organisaties / instanties. Deze zijn door ons via een persoonlijke  brief hierover geïnformeerd. 

 • Basisschool Maria Goretti
 • Basisschool de Ratel
 • Openbare Jenaplanschool Elckerlyc
 • De Piramide
 • Basisschool De Brink
 • Basisschool de Heggerank
 • Basisschool De Drie Vijvers
 • Basisschool De Vonder
 • VSO Mikado
 • SO Mikado
 • Elzendaalcollege locatie Gennep
 • Thuiszorg Pantein Gennep
 • Buurtzorg Gennep
 • Proteion Thuiszorg Gennep
 • Papieren Brigade
 • Vluchtelingenzorg Gennep e.o.
 • College van B&W gemeente Gennep
 • Team Toegang gemeente Gennep
 • Gemeenteraad van Gennep
 • INTOS
 • Woningcorporatie Mooiland
 • Woningcorporatie Destion
 • Bureau Jeugdzorg Limburg
 • Stichting Dichterbij
 • MEE Noord en Midden Limburg
 • Synthese
 • Dorpsondersteuner Ven-Zelderheide
 • Dorpsondersteuner Ottersum
 • Dorpsondersteuner Gennep-West

Wellicht dat deze lijst nog uitgebreider wordt, maar voor dit moment houden we het bij bovenstaande instanties/organisaties.

Voor deze organisatie is het aanvraagformulier beschikbaar via Aanvraagformulier