In de praktijk

Wij hebben een groot aantal in de gemeente Gennep werkzame maatschappelijke organisaties geïnformeerd over het bestaan van dit hulpfonds. Een aanvraag indienen kan alleen vanuit deze organisaties. 

Deze organisaties staan vermeld op deze website onder het tabblad Hulpfonds/organisaties. Zij hebben de mogelijkheid voor inwoners van de gemeente Gennep een beroep te doen op het hulpfonds van Stichting MaGe.

De privacy gevoelige gegevens van de personen voor wie een beroep wordt gedaan op het hulpfonds kunnen desgewenst door de aanvragende organisatie op een anonieme wijze worden verstrekt.

Het is de bedoeling binnen twee maanden een besluit te nemen over de aanvraag voor hulp.

Wat vinden wij verder belangrijk?
De ondersteuning door Stichting MaGe is bedoeld als een steuntje in de rug. De beschikbare middelen van het hulpfonds stellen ons niet in staat financiële problemen van grote omvang op te lossen. In deze zin is de bijdrage beperkt te noemen.

Stichting MaGe hecht aan een laagdrempelige, niet bureaucratische en anonieme vorm van hulpverlening. Voor ons is de waardigheid van mensen een belangrijk goed. Ook mensen die om hulp vragen, hebben recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.

Onze stichting wil geen relatie van afhankelijkheid. De toekenning van geldelijke of materiële hulp door ons hulpfonds is eenmalig en incidenteel. Dat wil niet zeggen dat niet vaker voor dezelfde personen een beroep kan worden gedaan maar dan als een nieuwe aanvraag met een nieuwe motivering.

De door ons geïnformeerde en geselecteerde organisatie vind je via Organisaties