De Stichting

Stichting MaGe (Maatschappelijke hulp Gennep) is in 2014 opgericht om mensen in de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente een steuntje in de rug te geven. Diverse laagdrempelige activiteiten zijn al georganiseerd of zitten in de pen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwemles voor de kinderen van de doelgroep, het regelen van kortingen en speciale acties bij bedrijven en andere instellingen, de start van een kringloopcentrum, computerproject enz. Informatie over het huidige bestuur vind je op deze pagina.

Het bestuur komt elke maand bij elkaar om de voortgang van de projecten te evalueren. Ook zijn zij actief in de kringloopwinkel, de grootste activiteit van de stichting.

In de Statuten van Stichting MaGe staat:

Stichting MaGe heeft als doel
– het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor mensen uit de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid; deze groep mensen hierna ook te noemen: de doelgroep
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De stichting verwezenlijkt haar doel door o.a.:
– het exploiteren van een kringloopwinkel met zeer lage prijzen voor de goederen die behoren tot de basisbenodigdheden in een huishouden;
– het uitgeven van jaarlijkse tegoedbonnen aan de doelgroep. In verband met de wet op de privacy vindt verzending plaats door de gemeente;
– het uitgeven van noodpakketten met eerste levensbehoeften;
– het beheren van een Hulpfonds waarop een beroep kan worden gedaan door de doelgroep;
– het zorgen voor een fijne werkplek voor vrijwilligers die al dan niet door maatschappelijke instanties aangedragen.

Uiteraard staat het bestuur open voor ideeën. Mocht u een idee hebben dat past in onze doelstelling, schroom dan niet en stuur het aan ons via secretariaat@stichtingmage.nl.