Hulpfonds

Stichting MaGe heeft de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een volwaardige plaats in de samenleving. Economische en financiële zelfredzaamheid zijn hiervoor onmisbare ingrediënten. 

Met onze ideële kringloopwinkel op de Groote Heeze in Heijen verwerven wij ons de middelen waarmee mensen die leven van een bestaansminimum ondersteund worden. Door tweedehands gebruiksgoederen een tweede leven te geven, leveren wij tevens een bijdrage aan het verduurzamen van onze leefomgeving. Bestuur en vrijwilligers werken zonder geldelijke beloning. 

Hoe steken wij inwoners van de gemeente Gennep een helpende hand toe?
Onze stichting ondersteunt sinds de oprichting van onze kringloopwinkel in 2017 jaarlijks inwoners van de gemeente Gennep met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau met waardebonnen waarmee zij in onze kringloopwinkel kunnen winkelen.

Het hulpfonds van Stichting MaGe
In oktober 2019 heeft onze stichting voor een meer persoonlijke manier van hulpverlening een hulpfonds opgericht. Dit hulpfonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Gennep die voor de oplossing van hun financiële of materiële problemen geen beroep kunnen doen op een andere voorziening of regeling.

De ondersteuning door Stichting MaGe is bedoeld als een steuntje in de rug. De beschikbare middelen van het hulpfonds stellen ons niet in staat financiële problemen van grote omvang op te lossen. In deze zin is de bijdrage beperkt te noemen.

Ga verder naar pagina In de praktijk