ANBI-status toegekend!

Via een officiële brief van de belastingdienst, gedateerd 25 april 2017, heeft Stichting MaGe de ANBI-status gekregen. Vanaf nu mogen we dan ook het ANBI-logo melden op onze website en alle correspondentie.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet Stichting MaGe voldoen aan de volgende voorwaarden, zoals onder andere:

  • Geen winstoogmerk.
  • Personen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Een actueel beleidsplan.
  • Redelijke verhouding kosten en uitgaven
  • Voldoen aan de administratieve verplichtingen
  • Bepaalde gegevens publiceren op de eigen website

Wij vinden het een toegevoegde waarde, vanaf nu ANBI te zijn. Niet onbelangrijk: een gift aan een ANBI-instelling kunt u bij uw belastingaangifte aftrekken.