Het bestuur

Vanaf eind april 2021 is het bestuur als volgt:

Charles Schoemaker
Voorzitter

Jan Koolen
Vice-voorzitter
Maarten van de Vijver
Secretaris/penningmeester