De Stichting

 

Stichting MaGe (Maatschappelijke hulp Gennep) is in 2014 opgericht om mensen in de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente een steuntje in de rug te geven. Diverse laagdrempelige activiteiten zijn al georganiseerd of zitten in de pen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwemles voor de kinderen van de doelgroep, het regelen van kortingen en speciale acties bij bedrijven en andere instellingen, de start van een kringloopcentrum, computerproject enz. Het bestuur bestaat uit Ron Bos (voorzitter), Marjan Hartman (algemeen bestuurslid) en Maarten van de Vijver (secretaris/penningmeester). Iedere 2 maanden vergadert het bestuur om de voortgang van de projecten te evalueren en nieuwe projecten op te zetten.

In de Statuten van Stichting MaGe staat:

Stichting MaGe heeft als doel
– het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor mensen uit de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid; deze groep mensen hierna ook te noemen: de doelgroep
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het organiseren van activiteiten die inkomsten genereren en het werven van sponsors en subsidies
– het organiseren van activiteiten voor de doelgroep;
– het creeëren van kortingen en speciale acties voor de doelgroep bij bedrijven en andere instellingen

Uiteraard staan wij als bestuur open voor ideeën. Mocht u een idee hebben dat past in onze doelstelling, schroom dan niet en stuur het aan ons via secretariaat@stichtingmage.nl.